Điều Khoản Sử Dụng

Khi truy cập và sử dụng trang web này, người dùng đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây. Những điều khoản này được thiết lập nhằm bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Website Xoilac được xây dựng nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Điều khoản sử dụng – frommydiningtable.com

Toàn bộ nội dung trên website Xoilac, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, và thiết kế đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu của Xoilac hoặc các bên liên quan đã cấp phép. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Xoilac là hành vi vi phạm bản quyền và có thể bị xử lý theo pháp luật.

Tất cả các thương hiệu, logo, và nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên Xoilac đều là tài sản của Xoilac hoặc các bên liên quan. Người dùng không được phép sử dụng các thương hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu.

Người dùng có quyền truy cập vào các nội dung miễn phí trên website Xoilac. Tuy nhiên, một số dịch vụ yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, người dùng cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Xoilac có quyền từ chối hoặc hủy bỏ tài khoản của người dùng nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc có hành vi vi phạm điều khoản sử dụng.

Người dùng chịu trách nhiệm về mọi hành động diễn ra dưới tài khoản của mình. Việc chia sẻ tài khoản hoặc sử dụng tài khoản của người khác mà không được phép là hành vi vi phạm điều khoản sử dụng. Người dùng cần bảo vệ thông tin tài khoản của mình và thông báo ngay cho Xoilac khi phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào.

Xoilac khuyến khích người dùng đóng góp nội dung thông qua các bình luận, đánh giá và phản hồi. Tuy nhiên, người dùng phải đảm bảo rằng mọi nội dung đóng góp đều tuân thủ quy định pháp luật và không vi phạm quyền lợi của bên thứ ba. Xoilac có quyền xem xét, chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo trước nếu thấy nội dung đó không phù hợp hoặc vi phạm điều khoản sử dụng.

Tin liên quan: Chính Sách Bảo Mật

Quyền sử dụng nội dung

Khi người dùng đóng góp nội dung trên Xoilac, họ đồng ý trao cho Xoilac quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, và phát hành nội dung đó trên các phương tiện truyền thông mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Mặc dù Xoilac nỗ lực đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin trên website, nhưng không đảm bảo rằng mọi thông tin luôn chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật. Người dùng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin từ website và Xoilac không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.